ÖZET YAZIM KURALLARI
Sempozyum dili İngilizce ve Türkçe'dir.

Özetler konunun kısa ve öz bir açıklamasını, araştırma amacını veya vaka örneklerini ve uygulamaları içeren metinlerdir.

Özetleri aşağıdakileri içermelidir:
  • Amaç
  • Yöntem
  • Temel bulguların ve önerilerin özü
Özetler Türkçe ya da İngilizce olarak 500 kelimeyi aşmayacak şekilde aşağıda verilen formata göre hazırlanmalıdır.

Özetler sempozyum web sitesine 20 Mart 2012 tarihine dek yüklenmelidir.

Tüm yazışmalar sadece ilk yazar ile yapılacaktır.

>> Özet Yazım Kuralları