SEMPOZYUM KONULARI
Kültür mirasında:
  • Doğal afetlerde risk azaltılması
  • İnsan kaynaklı afetlerde risk azaltılması
  • Kentleşmeden doğan risklerin azaltılması
  • Risk azaltılması için yasalar ve yönetmelikler
  • Turizm baskısından kaynaklanan riskler
  • Afete müdahale ve iyileştirme aşamaları
  • Afet yönetiminde medyanın rolü
  • Risk azaltılmasında farkındalık ve eğitim